web stats
diashow
Jukka Kivimäki

Jaa eteenpäin

Jukka Kivimäki

Jukka Kivimäki

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Tietotori

Pk -aloite 2008: Julkisen palvelutehtävän hoito yksityisoikeudellisissa yhteis

 

80.  Julkisen palvelutehtävän hoitoa yksityisoikeudellisissa yhteisöissä koskevia säädöksiä täsmennettävä


Matinkylän Sosialidemokraatit ry:n jäsenen Jukka Kivimäen aloite

Viime vuosina on verovaroin kustannettuja julkisia palvelutehtäviä siirretty yksityisoikeudellisten yhteisöjen, kuten osakeyhtiöiden hoidettavaksi. Esimerkkinä osakeyhtiöpohjaisesta toiminnasta on eräiden ammattikorkeakoulujen ylläpito. Osakeyhtiölain 5 pykälän mukaan osakeyhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Voitontavoittelu istuu huonosti verovaroin kustannettuihin palveluihin. Vaikka yhtiöjärjestyksessä mainittaisiinkin toiminnalle muu tarkoitus, on osakeyhtiön hallinto järjestetty kuten voittoa tuottavassa liikeyrityksessä.

Osakeyhtiöiden järjestettäväksi siirretyt julkiset palvelut jäävät usein viranomaistoiminnan julkisuutta säätelevän lain 4 pykälän tulkinnan ulkopuolelle, koska osakeyhtiöt voivat vedota toiminnassaan liikesalaisuuteen. Erityisesti tämä koskee kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia päätösten valmisteluvaiheessa. Julkisen palvelutehtävän ohella yksityisiin yhteisöihin on siirretty myös julkisenvallan käyttöä. Mikäli vastaavat tehtävät hoidettaisiin kunnan, kuntayhtymän tai valtion organisaatioon kuuluvassa laitoksessa, tulisi ne lain mukaan hoidettavaksi virkasuhteessa. Yksityisen yhteisön toimesta ne tulevat hoidettaviksi työsopimussuhteisesti. Tällöin saattaa jäädä epäselväksi miten julkisenvallan käyttöön liittyvä virkavastuu toteutuu ja miten virkavastuun kantamisen edellytykset tehtäviä hoidettaessa täyttyy. Palvelusuhteen muoto saattaa vaikuttaa myös tehtävän kelpoisuusehtojen täyttymiseen.

Esitän, että SDP vaikuttaa niin, että


- julkista palvelutehtävää hoitavat yhteisöt eriytetään säädöksellä kaupallisin periaattein toimivista yrityksistä


- säädöksin kiinnitetään huomiota viranomaistoiminnan julkisuutta säätelevän lain toteutumiseen näissä yhteisöissä sekä


- täsmennetään palvelussuhteen ehtoja näissä yhteisöissä silloin kun tehtävässä käytetään julkista valtaa.


Puoluehallituksen lausunto


Aloitteessa ehdotetaan julkisia palveluja hoitavien yhteisöjen eriyttämistä kaupallisin periaattein toimivista yrityksistä ja palvelussuhteen ehtojen täsmentämistä niissä.

Julkiset palvelutehtävät ja hyvinvointivaltion turvaverkko ovat kansainvälisessä taloudessa entistäkin tärkeämpiä. Julkisten palvelujen organisoimisen tavasta tulee kunnan voida päättää itsenäisesti. Kun julkinen palvelu siirretään hoidettavaksi esimerkiksi osakeyhtiömuodossa, muutos vaikuttaa moniin asioihin. Osa palvelua koskevasta ohjauksesta, mukaan lukien palvelussuhdeasiat, siirtyy kuntademokratian ja hallinnon oikeussuojajärjestelmän ulkopuolelle. Samalla palvelu tulee laajemmin EU:n kilpailu- ja sisämarkkinaoikeuden ja sen kilpailuttamisvelvoitteen piiriin.

EU valmistelee yleishyödyllisten palvelujen sääntelyä, joilla tarkoitetaan pitkälti juuri sellaisia hyvinvointipalveluja, joita kunnat ovat Suomessa perinteisesti tuottaneet.

Aloitteen esiin nostama aihekokonaisuus on hyvin ajankohtainen.


Päätösesitys


Puoluekokous toteaa, että yksityisoikeudellisten yhteisöjen asemaa ja ohjausta tulee selvittää ja tarvittaessa säädellä erityisnormein niiden hoitaessa julkisrahoitteisia palvelutehtäviä.


Uutiset Espoo.fi

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Otaniemeä kehitetään monipuolisena kaupunginosana

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti, että Otaniemen keskuksen jatkokehittämistä viedään eteenpäin Senaatti-kiinteistöjen ja Aalto-korkeakoulusäätiö sr:n esittämien tavoitteiden ja periaatteiden pohjalta. Otaniemi-Keilaniemi alue on Espoon tärkein innovaatiotoiminnan keskittymä...

Lue lisää »

Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote elokuu 2020

Espoon yritystutkimus 2020 toteutetaan elo-lokakuussa. Espoon väestö oli vuoden 2020 kesäkuun lopussa ennakkotietojen mukaan 291 100 asukasta. Lomautettujen määrä laskenut toukokuun huippulukeman jälkeen, kokonaan työsuhdetta vailla olevien määrä kasvanut maaliskuusta lähtien.

Lue lisää »

Uutiset Demokraatti.fi

Tämä lasikatto on vielä rikkomatta – Maria Teikari pyrkii Akavan johtoon: ”Lopullinen kimmoke oli huoli ay-liikkeen tulevaisuudesta”

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava valitsee itselleen puheenjohtajan reilun kahden viikon päästä. Toinen tähän mennessä kisaan...

Lue lisää »

Ministeri Kiuru: ”Jos pakkokaranteenia rikkoo, rangaistuksena voi olla sakkoa tai vankeutta”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan riskimaista kotimaahan matkustavat tullaan määräämään jatkossa viranomaispäätöksellä...

Lue lisää »

Uutiset SDP.fi

SDP:n Viitanen: Arvonnousuverolla ehkäistäisiin verosyistä tehtäviä muuttoja

Kansalaisjärjestö Finnwatch julkisti tänään selvityksen, jonka mukaan suuria omaisuustuloja saaneet muuttavat selvästi muita...

Lue lisää »

SDP:n Filatov: On syytä selvittää, miten lainsäädäntöä uudistamalla voitaisiin lisätä etätyötä

SDP:n kansanedustaja Tarja Filatov pitää tervetulleena toimihenkilöliitto Erton esitystä palkansaajien lakisääteisestä oikeudesta etätyöhön. Erto...

Lue lisää »